Աուդիտ, Հաշվապահական հաշվառման ներդրում, վերականգնում և վարում, Հարկերի, տուրքերի և պարտադիր այլ վճարների պլանավորում ու հաշվարկում, խորհրդատվություն ֆինանսատնեսական ոլորտում

Գլխավոր

Աուդիտ Սերվիս աուդիտորական խորհրդատվական ընկերությունը հիմնադրվել է 1997 թվականին:

Ընկերության առաքելությունը Հայաստանում գործող ձեռնարկություններին օժանդակելն է` նրանց մատուցելով բարձրորակ մասնագիտական ծառայություններ:

Աուդիտ Սերվիս ՍՊԸ-ն 15.05.1997թ. ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության կողմից ստացել է թիվ 008 բանկային և թիվ 009 ձեռնարկության աուդիտ իրականացնելու լիցենզիաներ, այնուհետև 2001թ. վերալիցենզավորվել և ստացել է աուդիտորական գործունեության թիվ 006 լիցենզիան:

Իր գործունեության սկզբում ընկերությունը սերտորեն համագործակցել է միջազգային աուդիտորական ընկերությունների հետ, որի արդյունքում համընդհանուր աուդիտորական ստանդարտները դարձել են ընկերության աշխատանքի հիմքը:

 

Ընկերության մրցակցային առավելություններն են.

 

Փորձառու աշխատակազմ

Ծառայությունների լայն սպեկտր

Ծառայությունների բացառիկ բարձր որակ

Գնային ճկուն քաղաքականություն

    • ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

    • Պահանջվում է ACCA որակավորմամբ առնվազն 3 տարվա աուդիտորի աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետներ: Ինքնակենսագրությունը ուղարկել Աուդիտ Սերվիս ՍՊԸ-ի էլեկտրոնային հասցեներին՝ info@auditservice.am auditservicellc@gmail.com   ...